KARAOKE ĐAM MÊ | ĐÔNG NGUYỄN FT DƯƠNG HỒNG LOAN | BEAT GỐC
Hoàng Dung Lv 15

Hoàng Dung

Lê Đức Mạnh Lv 20

Lê Đức Mạnh

48
23
6
Hi, giọng em yếu ớt quá rồi chị ơi

3.8 K

Bình luận (6)
Lv 18

Thuy Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

Lê Đức Mạnh - 7 tháng trước

Lv 18

Thuy Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 7 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

Lê Đức Mạnh - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận