KARAOKE ĐAM MÊ | ĐÔNG NGUYỄN FT DƯƠNG HỒNG LOAN | BEAT GỐC
Hoàng Dung Lv 15

Hoàng Dung

Lê Đức Mạnh Lv 10

Lê Đức Mạnh

35
17
6
Hi, giọng em yếu ớt quá rồi chị ơi

3.8 K

Bình luận (6)
Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 10

Lê Đức Mạnh - 12 ngày trước

Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 15

Hoàng Dung - 13 ngày trước

Lv 15

Hoàng Dung

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 10

Lê Đức Mạnh - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận