[Karaoke] Ta Đâu Có Say
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

2857
571
110
Nếu tình là chén rượu cay / Ta xin uống cạn ... để say một lần ! ❤️

56.12 K

Bình luận (110)
Lv 5

Rêu Xanh

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 16

sonca

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

sonca

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

sonca

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Chiều Tím

Trả lời - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 110 bình luận