[Karaoke] Ta Đâu Có Say
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

2874
594
116
Nếu tình là chén rượu cay / Ta xin uống cạn ... để say một lần ! ❤️

63.32 K

Bình luận (116)
Lv 6

Phạm Hằng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

Hung Guitar - 2 tháng trước

Lv 12

Lão Bà Bà

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

Hung Guitar - 2 tháng trước

Lv 14

Liên Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Hung Guitar - 3 tháng trước

Lv 14

Liên Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Liên Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 116 bình luận