[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
G Lv 18

G

☘️ Ch@u ☘️ Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

428
262
55
Trời quang mây tạnh hái cym♥️ mí đc

16.23 K

Bình luận (55)
Lv 18

G

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 12 ngày trước

Lv 18

G

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 12 ngày trước

Lv 18

G

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 18

G

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 12 ngày trước

Lv 15

HQ plaza! Hien Luong

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ - 12 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 55 bình luận