Chuyện Tình Mình Karaoke Song Ca - Quốc Khanh & Hoàng Thục Linh (Full Beat)
Phú Phạm Lv 18

Phú Phạm

Windy Vu Lv 19

Windy Vu

100
45
22
Dù dòng đời luôn mau đổi thay.. Trái tim em vẫn yêu người...

164.41 K

Bình luận (22)
Lv 15

Huong Huy

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Windy Vu - 3 tháng trước

Lv 20

Thuý Hồng

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Windy Vu - 3 tháng trước

Lv 14

Le Trang

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Windy Vu - 3 tháng trước

Lv 14

Tuân Nguyen Van

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Windy Vu - 3 tháng trước

Lv 18

͜✿҈P⃒H⃒ù V⃒âN⃒ ͜✿҈

Trả lời - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận