karaoke Nhớ - Ngọc Lan, Trịnh Nam Sơn
Ngan Kim Lv 19

Ngan Kim

Thành Đỗ Lv 19

Thành Đỗ

140
137
30
Vẫn giữ em trong lòng và nhớ em mỗi mùa thu qua❤️❤️gửi em

4.82 M

Bình luận (30)
Lv 19

Thành Đỗ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Trang Mai

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Thành Đỗ

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Hà Đăng Lâm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

Ngan Kim - 4 tháng trước

Lv 19

Thành Đỗ

Trả lời - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 30 bình luận