KARAOKE Lại Nhớ Người Yêu Thiên Quang ft Quỳnh Trang
PHƯƠNG LÊ Lv 24

PHƯƠNG LÊ

480
138
53
PL ơi ! Diễm hoàn thành xong roài nè! 25.3.2021

623.5 K

Bình luận (53)
Lv 16

Hien Do

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 21

ĐẶNG LỆ DIỄM ❤️☘️ - 30 ngày trước

Lv 14

Cotton,@

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 21

ĐẶNG LỆ DIỄM ❤️☘️ - 1 tháng trước

Lv 14

Cotton,@

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Lê Sơn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 24

PHƯƠNG LÊ - 2 tháng trước

Lv 21

ĐẶNG LỆ DIỄM ❤️☘️

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 24

PHƯƠNG LÊ - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 53 bình luận