Karaoke Hai Đứa Mình Yêu Nhau Khứu Huy Vũ Ft Ngọc Hân 1080px Vinhngo 1
Nguyễn Thanh Lv 13

Nguyễn Thanh

Người miền tây Lv 14

Người miền tây

11
20
2
Gởi a Thanh nha

800

Bình luận (2)
Lv 14

Người miền tây

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thanh

Trả lời - 29 ngày trước