[KARAOKE] Hạnh Phúc Thương Đau - Quang Lập
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

35
40
7
Bá Lưu mới biết bài hát này. Cũng thấy hay nên hát cho vui

510

Bình luận (7)
Lv 12

Thu Hà

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 12

Truong Hao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 12

Truong Hao

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 11 tháng trước

Lv 13

Tìm Đâu

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

Tìm Đâu

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận