Karaoke Song Ca Nửa Đêm Nguyện Cầu - Quang Lập Thu Hường
Ken Nguyen Lv 12

Ken Nguyen

136
134
3
?Bây giờ mình còn xa xôi. Mai sau có nhau trong đời. Đêm đông về cũng không lạnh lùng?? uiii thật tuyệt vời, tha thiết quá anh ơiii ??

5.9 K

Bình luận (3)
Lv 17

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 6 tháng trước