Lv 19

H❤️H Vip 4 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 3 ngày trước

604
407
84
Lv 17

ϑũ Čườทջ Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 1 ngày trước

365
255
49
Lv 18

G Vip 3 NamChi Viet Nguyen Vip 3 đã hát 3 ngày trước

1007
298
68
Lv 15

☘️DC☘️ Vip 3 Han Nguyen Vip 2 đã hát 1 ngày trước

120
91
25
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 14 giờ trước

156
129
81
Lv 17

Bách Lý Băng Vip 3 Nam Nguyen Vip 3 đã hát 3 ngày trước

394
296
196
Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 2 ngày trước

159
147
11
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 đã hát 1 ngày trước

213
108
219