Lv 16

Lê Phương Vip 2 đã hát 4 ngày trước

46
42
7
Lv 14

Han Nguyen Vip 1 Minh Dương Vip 1 đã hát 2 ngày trước

58
45
18
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 đã hát 5 ngày trước

534
270
114