Lv 14

Han Nguyen Vip 1 Minh Dương Vip 1 đã hát 1 ngày trước

31
24
7
Lv 16

Lê Phương Vip 2 đã hát 4 ngày trước

24
20
3
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 đã hát 5 ngày trước

522
264
114