Trúc Nguyễn Level 16

Trúc Nguyễn [ VIP 3 ]

.......???......
1341
4