Lỡ Bước Level 10

Lỡ Bước

em gl cho vui thui nhen ?
255
36