[Karaoke] THÔI - Y Vân - Phổ thơ: Nguyễn Long (Giọng Nam: Dm)
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

193
48
20
Chơ px làm mong' . Hat cho hêt Giờ hị

4.2 K

Bình luận (20)
Lv 14

Khánh Hồng

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Lana Thanh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Lana Thanh - 7 tháng trước

Lv 4

ngoc hân

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyen - 7 tháng trước

Lv 4

ngoc hân

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyen - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận