[Karaoke - Beat Gốc] Chuyện Buồn Tình Yêu - Thiên Quang ft. Quỳnh Trang
Trúc Nguyễn Lv 16

Trúc Nguyễn

Nguyen Phuong Lv 12

Nguyen Phuong

361
21
4
Vậy đủ buồn chưa cậu nhể ???

17.81 K

Bình luận (4)
Lv 13

Thanh Cường

Trả lời - 16 giờ trước

Lv 16

Trúc Nguyễn - 11 giờ trước

Lv 16

Trúc Nguyễn

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 12

Nguyen Phuong - 4 ngày trước

Lv 16

Trúc Nguyễn

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 12

Nguyen Phuong - 4 ngày trước

Lv 16

Trúc Nguyễn

Trả lời - 4 ngày trước