Nỗi Lòng Cô Gánh Gạo_Thụy Hà karaoke
Phan Liễu Lv 19

Phan Liễu

202
100
68
Ngày lại ngày trôi qua em gánh bưỡi đường xa ....kkkkk?

59.91 K

Bình luận (68)
Lv 10

thanh lai thien

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

SAM SAM SAM

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

SAM SAM SAM - 1 năm trước

Lv 16

Bằng Giáp Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Phan Liễu - 1 năm trước

Lv 18

Phuong Vu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thu Hằng Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 68 bình luận