Lv 13

Nii Nụp Vip 1 đã hát 1 ngày trước

1551
126
123
Lv 17

Anh Nga Vip 3 Giap NT Vip 1 đã hát 11 giờ trước

438
32
37
Lv 12

Gia Cát Dự Vip 1 đã hát 2 ngày trước

459
179
66