Lv 20

Hoàng Dung Vip 4 Thùy Nguyễn Vip 5 đã hát 5 ngày trước

700
248
91
Lv 23

BồcôngAnh Vip 6 Thùy Nguyễn Vip 5 đã hát 3 ngày trước

260
40
41
Lv 17

Phong Lan Vip 3 Nhớ Vip 2 đã hát 4 ngày trước

282
23
6