Lv 15

Cao Anh Vip 3 đã hát 13 giờ trước

97
76
67
Lv 18

Hoa Phúc Vip 4 đã hát 15 giờ trước

77
55
37
Lv 13

Tuấn Kiệt Vip 1 Hải Nguyễn Vip 3 đã hát 6 ngày trước

561
300
110