Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 6 ngày trước

709
627
444
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 . Vip 6 đã hát 6 ngày trước

627
478
103
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 đã hát 2 ngày trước

318
239
40
Lv 18

G Vip 3 Trâm Lê Vip 3 đã hát 6 ngày trước

227
160
29