Lv 16

Hoàng Phúc. Vip 3 Ngọc Sương Vip 3 đã hát 5 ngày trước

390
301
231
Lv 14

Ngọc Sương Vip 3 Hoàng Phúc. Vip 3 đã hát 2 ngày trước

123
58
90