Lv 14

Pham Minh Dong Vip 1 Hạnh Nga Vip 5 đã hát 3 ngày trước

464
436
25
Lv 17

Bách Lý Băng Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 4 ngày trước

205
199
168