Lv 20

Le hongmai Vip 4 Mai Le Vip 3 đã hát 1 ngày trước

313
217
140
Lv 15

Ngọc Linh Vip 2 Đan Phượng Vip 1 đã hát 3 ngày trước

267
139
138
Lv 16

Tóc Ngắn Vip 3 Victoria Lê Vip 4 đã hát 6 ngày trước

98
98
53