Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 6 ngày trước

714
629
444
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 . Vip 6 đã hát 6 ngày trước

633
480
103
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 đã hát 2 ngày trước

320
242
40
Lv 18

G Vip 3 Trâm Lê Vip 3 đã hát 6 ngày trước

227
162
29