Lv 23

KimThu Vu Vip 6 Hung Nguyen Vip 1 đã hát 20 phút trước

3
2
4
Lv 23

KimThu Vu Vip 6 Hung Nguyen Vip 1 đã hát 1 giờ trước

8
2
3
Lv 20

NamChi Vip 4 HoGiangTri Vip 3 đã hát 1 giờ trước

1
1
1
Lv 23

KimThu Vu Vip 6 Lanhuong Pham Vip 3 đã hát 1 giờ trước

3
4
2