Lv 21

1O͜͡1O͜͡ Vip 5 2O͜͡2O͜͡ Vip 5 đã hát 14 ngày trước

433
123
65
Lv 23

KimThu Vu Vip 6 Phương Lê Vip 6 đã hát 16 ngày trước

1063
266
182